Informace o průběhu konkrétních insolvenčních řízení jsou veřejně přístupné na internetu na webových stránkách www.justice.cz. I v běžném životě lze insolvenční rejstřík používat. Např. pokud plánuji koupi bytu, auta apod. (od firmy i fyzické osoby), můžu si prodávajícího v rejstříku zkusit nalézt.