Umořování dluhu pravidelnými splátkami. Nebo také pravidelný odpis určité sumy z hodnoty pracovních prostředků (strojů, budov, vozidel...) vyjadřující jejich opotřebování při výrobě a provozu.