Regulovaný trh investičních nástrojů. Jeho úkolem je uspokojovat nabídku nebo poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurz) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů. Jde o důležitou součást kapitálového trhu, na níž se setkávají dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři.