Peněžní tok, který je potřeba sledovat, abychom věděli, zda je naše počínání v souladu s principy finančního zdraví či nikoli. Používá se při plánování osobních/rodinných, ale i firemních financí. V ideálním případě by mělo být vždy kladné, na druhou stranu je možné plánovitě mít i záporné měsíční cash flow, jestliže je vaše kumulované cash flow kladné (kumulované cashflow = součet cashflow v předchozích jednotlivých měsících).