Cenný papír představuje právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán (většinou emitent).  Cenným papírem jsou zejména: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, obligace, opční listy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy a skladištní listy.