Karta, kterou lze čerpat finanční prostředky pouze do výše disponibilního zůstatku na bankovním účtu, ke kterému byla vydána