Volné peněžní prostředky na účtu klienta (včetně kontokorentního úvěru), tj. peněžní prostředky, jejichž použití nic nebrání (např. závazek udržovat minimální zůstatek na účtu, omezení z důvodu exekučního titulu).