Výnos vyplácený akciovou společností akcionáři (majitel akcie) jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.