Dluhopisy (nebo též obligace či bondy) jsou úročené cenné papíry, které představují závazek emitenta splatit v dohodnutých termínech úroky (tzv. kupon) a zapůjčený kapitál. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. Existuje celé řada druhů dluhopisů. Podle emitenta se dělí na dluhopisy: státní, komunální, korporátní neboli podnikové. Podle sídla emitenta: domácí, zahraniční.
V ČR podléhají emisní podmínky většiny dluhopisů schválení ČNB. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.
Podle výnosu se dělí na pevně úročené nebo variabilně úročené, tzv. floatry - jejich úroková sazba se nastavuje v pravidelných intervalech, většinou každých šest měsíců podle aktuální hodnoty zvolené referenční sazby.
Mezi nejdůležitější typy rizik u dluhopisů patří kreditní a úrokové riziko (za jinak stejných podmínek při zvýšení sazeb klesá cena dluhopisu a naopak), u dluhopisů v cizí měně dále měnové riziko.