Osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.