Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení úvěru.