Veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnictví k předmětu dražby. Licitátor se obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem.