Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise.