Nedobrovolné, vynucené splacení závazku vůči věřiteli z majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či bankovního účtu, zabavení majetku apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokuty, výživné apod