Úvěr sjednaný k účtu, umožňující klientovi čerpat hotovost, kterou nemá (tzv. do mínusu). Klient je povinen v určité době, zpravidla jeden rok, úvěr splatit (dostat do plusu) a poté smí úvěr opět čerpat. Vzhledem k výši úroku je kontokorent vhodný na překlenutí krátkodobého nedostatku financí.