Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Operativní leasing je běžný nájemní vztah. Po ukončení nájemní smlouvy nájemce vrací majetek pronajímateli zpět. Finanční leasing je právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem.