Výpis z katastru nemovitostí, též označováno LV, je listina, obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník a slouží k prokázání vlastnictví. Dále jsou zde uvedeny další informace, např. zástavní právo (nemovitostí se ručí na...