Každá věc, která není nemovitostí. Např. automobil, obraz apod.