Otevřené podílové fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak profesionální správce, kterým je investiční společnost, nakupuje různé cenné papíry, čímž rozkládá riziko a tak ho každý podílník (klient) nese méně, než kdyby investoval sám do jednotlivých titulů. Při výběru fondu si investor může zvolit, svou vlastní investiční strategii – zda se chce zaměřit například na akcie nebo dluhopisy, jestli chce investovat v USA, v Evropě, na rozvíjejících se trzích či na celém světě, v jaké měně, do jakého odvětví ekonomiky a tak dále.