Ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank, a to do výše 90 % vkladu, maximálně však do 25.000 euro.