Nebo také legalizace výnosů z trestné činnosti je jednání sledující zastření nezákonného původu peněz s cílem vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně. Jsou to zejména příjmy z prodeje drog nebo zbraní. (Zákon č. 253/2008 Sb.)