Roční procentní sazba nákladů. Vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr za rok. Jedná se o úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli.