Osoba, která se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud jej nebude splácet dlužník. Proto je důležité být obezřetný před podpisem jakéhokoliv ručitelského závazku