Úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Pokud jsou obsaženy veškeré náležitosti stanovené zákonem, platí i směnka na sáčku od mouky.