Osoba podílející se na splácení závazku společně s tzv. hlavním dlužníkem.