Jsou odměnou - podílem na zisku - pro členy představenstva a členy dozorčí rady u obchodních společností.   Pozor na záměnu s dividendami, které jsou podílem na zisku pro akcionáře u akciové společnosti.