Vklad na pevnou, předem stanovenou částku a s předem stanovenou dobou trvání tohoto vkladu. Za jeho předčasné ukončení si peněžní ústavy účtují sankční poplatky.