Peněžitá odměna věřiteli za půjčení peněz. Věřitel může dočasně postrádat nějakou finanční částku, kterou půjčí dlužníkovi.