Lhůta, po které je možno vybrat z termínovaného nebo spořícího vkladu své peníze.