Právo věřitele (banky) nakládat s cizí věcí (zástavou), kterou dlužník ručí za svůj dluh. V případě nesplácení může banka zástavu prodat a vyrovnat se tak s dlužníkem. Zástava je většinou nějaká nemovitost – dům, byt, pozemek.